Sektöründe rekabet avantajına sahip, sürdürülebilir ve büyüme potansiyeli olan girişimlere, ortak olmak sureti ile, katma değer ve finansman yaratmak amacıyla kurulmuş olan girişim sermayesi şitketidir.